“Jedno jest pewne! Zawsze działamy skutecznie...”
881 200 317 
725 890 549
       Zapraszamy do kontaktu
Menu

Deratyzacja Firm

Deratyzacja  jest to szereg metod służących do skutecznego zwalczania szkodliwych gryzoni takich jak szczury, myszy, kuny, krety przy pomocy środków chemicznych, fizycznych lub biologicznych.
Obecność gryzoni w fabryce, magazynie, sklepie lub domu to ogromne ryzyko, a co więcej może spowodować ogromne straty:niszcząc drogie urządzenia poprzez przegryzienie kabli i doprowadzając do zwarcia, skazić żywność i zmusić nas do jej utylizacji, spowodować straty pieniężne rzędu nawet dziesiątek lub setek tysięcy w przypadku magazynów czy fabryk. Należy również pamiętać, że myszy, szczury czy kuny są roznosicielami groźnych wirusów, bakterii i pasożytów. Pomożemy Ci uchronić się przed nieprzyjemnymi konsekwencjam! 
Obowiązek deratyzacji obejmuje obiekty takie jak:
zakłady wytwarzania i przetwórstwa żywności,
budynki wielolokalowe podpiwniczone,
lokale gastronomiczne,
obiekty handlowe branży spożywczej,
magazyny żywności i płodów rolnych,
gospodarstwa rolne i hodowlane,
szpitale, hotele, internaty, domy akademickie, bursy, obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie,
wolnostojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do zabudowy wielolokalowej,
obiekty w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów,
sieć kanalizacji sanitarnej.
W zabezpieczaniu obiektów przed gryzoniami bardzo ważną rolę pełni profilaktyka. Wszelkie nieszczelności obiektów, ścian, drzwi, okien, otworów technologicznych powinny być na bieżąco naprawiane. Nawet niewielkie nieszczelności już od 5 mm umożliwiają niewielkim gryzoniom przedostawanie się do budynków.
Wszystkie otwory wejściowe do obiektów powinny być dokładnie zamykane i uszczelnione. Należy również zabezpieczyć otwory ściekowe i kanalizacyjne. Powinny być zabezpieczone kratkami.
Konieczne jest również właściwe utrzymanie terenu zewnętrznego wokoło obiektu. Na terenie wokół obiektu trawa musi być krótko przycięta. Należy przycinać krzewy i zarośla. Regulacja zieleni eliminuje naturalne kryjówki dla gryzoni oraz ogranicza dostęp do źródeł wody, którą gromadzą rośliny.
Wszelkie odpady w tym odpady komunalne i poprodukcyjne szczególnie przy produkcji spożywczej, należy przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Pojemniki należy regularnie opróżniać oraz czyścić
Przy zabiegu deratyzacji obiektów najczęściej używa się stacji deratyzacyjnych, w których znajdują się specjalne preparaty deratyzacyjne oparte na substancjach wabiących.